Om mig

Hej och välkommen till Emotivia Psykologi!

 

Jag heter Desirée Lindgren och är legitimerad psykolog sedan drygt 15 år tillbaka.

 

De psykologiska tjänster jag erbjuder är psykologisk behandling, utredning och konsultation. Läs gärna mer under respektive rubrik här nedan.

 

Mina erfarenheter som psykolog, har jag fått genom mitt arbete inom skola, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), arbetsförmedling och primärvård, där jag träffat både barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar. Det har givit mig ett helhetsperspektiv på människors utveckling och förutsättningar genom livets alla faser.

 

Mina främsta kunskapsområden är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiatriska tillstånd som olika förstämnings- och ångestsyndrom som exempelvis paniksyndrom, social fobi och depression. Därutöver har jag vidareutbildning inom klinisk neuropsykologi, arbetspsykologiska utredningar och traumabehandling med EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy).

 

När jag jobbade på BUP kom jag i kontakt med många ungdomar som identifierade sig som ”trans” eller icke-binära. Det gav mig insyn i hur könsdysfori kan ta sig uttryck och vad väntan på transition kan innebära. Under samma period var jag också med i arbetet med HBTQ+certifiering av BUP.

 

Mellan 2020-2023 jobbade jag med psykologisk behandling/KBT (kognitiv beteendeterapi) för en digital vårdgivare. Där arbetade jag en hel del med relationsproblem och sexuella problem, både enskilt och med par, vilket jag tycker var väldigt intressant.  

 

Sedan 2023 jobbar jag, parallellt med mitt eget företag, även med rehabilitering av patienter som drabbats av hjärnskada så som hjärnskakning och stroke.

 

När jag valde namnet Emotivia utgick jag ifrån orden Emotion, Motivation och Via. Emotioner – känslor tycker jag ska få ta plats både i livet och i terapin. Känslor styr, motiverar och skyddar oss men ibland vill vi mest komma undan dem. Förändring kräver motivation vilket innebär att det är väldigt viktigt för en lyckad behandling. Via kan stå för för vägen vi valt, väljer eller väljer bort. Vägen till den hälsa eller det liv vi önskar. Jag associerar också ordet via till vie/vida/vita som är de franska/spanska/italienska orden för liv. Våra levnadshistorier har påverkat vilka vi är även om de inte behöver definiera eller begränsa oss. De är därför viktiga för att förstå en människa.

 

Hör gärna av dig om du har några frågor om vad jag kan erbjuda eller för en första bedömning.

 

Väl mött!

 

Desirée

 

 

Psykologtjänster

Jag vänder mig till både privatpersoner samt till företag, myndigheter och organisationer. Vi kan träffas digitalt, på Norra Praktiken i Gävle, eller komma överens om en lokal. Jag utgår ifrån Gävle och tar även uppdrag i omgivande kommuner.

Behandling

 • Psykologisk behandling
 • Kognitiv psykoterapi/KBT
 • Traumabehandling med EMDR
 • Parterapi
 • Stöd vid livskriser

Utredning

 • Inlärningssvårigheter
 • ADHD/autism/Tourettes
 • Psykiatriska tillstånd som personlighetssyndrom, förstämningssyndrom, ångesttillstånd och OCD
 • Personlighet
 • Arbetspsykologiska utredningar

Konsultation

 • Elev-, rehabiliterings- och patientärenden mm